ระบบจองใช้ห้องออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบจองใช้ห้องออนไลน์

เสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566  

หน่วยงาน/ห้อง

ปฏิทินการใช้ห้อง : ห้องบรรยายและสัมมนา (Lecture and seminar room)