ระบบจองใช้ห้องออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบจองใช้ห้องออนไลน์

ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567  

หน่วยงาน/ห้อง

ปฏิทินการใช้ห้อง : ห้องบรรยายและสัมมนา (Lecture and seminar room)