ระบบจองใช้ห้องออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบจองใช้ห้องออนไลน์

อาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567  

ห้องให้บริการ

กองเทคโนโลยีดิจิทัล

ชื่อตึก/อาคาร : กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ ภาพ ชื่อห้อง ผู้ดูแลห้อง บุคลากรงานโสตทัศนูปกรณ์ บุคลากรงานแม่บ้าน
1
ห้องบรรยายและสัมมนา (Lecture and seminar room)
ชั้น : 2
ความจุ : 50
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- ชุดโต๊ะ เก้าอี้
- เครื่องเสียง
- โปรเจคเตอร์
- จอโปรเจคเตอร์
- จอมอนิเตอร์ขนาด 65 นิ้ว 2 จอ
- จำนวน 50 ที่นั่ง
หมายเหตุ : ห้องบรรยาย
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer lab)
ชั้น : 2
ความจุ : 54
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- ชุดโต๊ะ เก้าอี้
- เครื่องเสียง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 54 เครื่อง
- วิชวลไลเซอร์
- โปรเจคเตอร์
- จอโปรเจคเตอร์
- จอมอนิเตอร์ขนาด 65 นิ้ว 2 จอ
หมายเหตุ : ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
3
ห้องประชุม VDO Conference
ชั้น : 2
ความจุ : 9
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- โต๊ะห้องประชุม
- เก้าอี้นั่ง
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- อุปกรณ์บริหารจัดการประชุมทางไกลผ่านซอฟต์แวร์
- ชุดกล้องและลำโพงพร้อมไมโครโฟนสำหรับการจัดประชุมออนไลน์
- จอแสดงผล
หมายเหตุ : ห้องประชุม VDO Conference
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
4
ห้องประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์ 1 Online Meetingroom
ชั้น : 1
ความจุ : 9
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- โต๊ะห้องประชุม
- เก้าอี้นั่งประชุมหลังตาข่าย
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- อุปกรณ์บริหารจัดการประชุมและการจัดเรียนการสอนออนไลน์ทางไกลผ่านซอฟต์แวร์
- ชุดกล้องและลำโพงพร้อมไมโครโฟนสำหรับการจัดประชุมและการจัดเรียนการสอนออนไลน์
- จอแสดงผล
หมายเหตุ : สำหรับประชุมกลุ่มย่อย
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
5
ห้องประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์ 2 Online Meetingroom
ชั้น : 1
ความจุ : 9
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
หมายเหตุ : สำหรับประชุมกลุ่มย่อย
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
6
ห้องประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์ 3 Online Meetingroom
ชั้น : 1
ความจุ : 9
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- โต๊ะห้องประชุม
- เก้าอี้นั่งประชุมหลังตาข่าย
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- อุปกรณ์บริหารจัดการประชุมและการจัดเรียนการสอนออนไลน์ทางไกลผ่านซอฟต์แวร์
- ชุดกล้องและลำโพงพร้อมไมโครโฟนสำหรับการจัดประชุมและการจัดเรียนการสอนออนไลน์
- จอแสดงผล
หมายเหตุ : สำหรับประชุมกลุ่มย่อย
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
7
ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง 1 (แบบที่ 1) Online Mediaroom
ชั้น : 1
ความจุ : 1
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- โต๊ะทำงาน
- เก้าอี้นั่งประชุมหลังตาข่าย
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- ฉากหลังสำหรับถ่ายภาพ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบันทึกสื่อด้วยตัวเอง
- กล้องเว็ปแคม พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ไมโครโฟนแบบ USB พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ชุดไฟวงแหวนสตูดิโอ พร้อมขาตั้งพื้น
- จอแสดงผล
หมายเหตุ : สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
8
ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง 1 (แบบที่ 2) Online Mediaroom
ชั้น : 1
ความจุ : 1
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- โต๊ะทำงาน
- เก้าอี้นั่งประชุมหลังตาข่าย
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- ฉากหลังสำหรับถ่ายภาพ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบันทึกสื่อด้วยตัวเอง
- กล้องเว็ปแคม พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ไมโครโฟนแบบ USB พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ชุดไฟวงแหวนสตูดิโอ พร้อมขาตั้งพื้น
- จอแสดงผล
หมายเหตุ : ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
9
ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง 2 (แบบที่ 1) Online Mediaroom
ชั้น : 1
ความจุ : 1
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- โต๊ะทำงาน
- เก้าอี้นั่งประชุมหลังตาข่าย
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- ฉากหลังสำหรับถ่ายภาพ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบันทึกสื่อด้วยตัวเอง
- กล้องเว็ปแคม พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ไมโครโฟนแบบ USB พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ชุดไฟวงแหวนสตูดิโอ พร้อมขาตั้งพื้น
- จอแสดงผล
หมายเหตุ : ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
10
ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง 2 (แบบที่ 2) Online Mediaroom
ชั้น : 1
ความจุ : 1
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- โต๊ะทำงาน
- เก้าอี้นั่งประชุมหลังตาข่าย
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- อุปกรณ์ควบคุมการเรียนการสอนทางไกลผ่านซอฟต์แวร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบันทึกสื่อด้วยตัวเอง
- ชุดกล้องและลำโพงพร้อมไมโครโฟนสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
- ไมโครโฟนแบบ USB พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ชุดไฟวงแหวนสตูดิโอ พร้อมขาตั้งพื้น
- ฉากหลังสำหรับถ่ายภาพ
- จอแสดงผล
หมายเหตุ : ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
11
ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง 3 (แบบที่ 1) Online Mediaroom
ชั้น : 1
ความจุ : 1
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- โต๊ะทำงาน
- เก้าอี้นั่งประชุมหลังตาข่าย
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- ฉากหลังสำหรับถ่ายภาพ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบันทึกสื่อด้วยตัวเอง
- กล้องเว็ปแคม พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ไมโครโฟนแบบ USB พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ชุดไฟวงแหวนสตูดิโอ พร้อมขาตั้งพื้น
- จอแสดงผล
หมายเหตุ : ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
12
ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง 3 (แบบที่ 2) Online Mediaroom
ชั้น : 1
ความจุ : 1
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- โต๊ะทำงาน
- เก้าอี้นั่งประชุมหลังตาข่าย
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- อุปกรณ์ควบคุมการเรียนการสอนทางไกลผ่านซอฟต์แวร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบันทึกสื่อด้วยตัวเอง
- ชุดกล้องและลำโพงพร้อมไมโครโฟนสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
- ไมโครโฟนแบบ USB พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ชุดไฟวงแหวนสตูดิโอ พร้อมขาตั้งพื้น
- ฉากหลังสำหรับถ่ายภาพ
- จอแสดงผล
หมายเหตุ : ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
13
ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง 4 (แบบที่ 1) Online Mediaroom
ชั้น : 1
ความจุ : 1
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- โต๊ะทำงาน
- เก้าอี้นั่งประชุมหลังตาข่าย
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- ฉากหลังสำหรับถ่ายภาพ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบันทึกสื่อด้วยตัวเอง
- กล้องเว็ปแคม พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ไมโครโฟนแบบ USB พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ชุดไฟวงแหวนสตูดิโอ พร้อมขาตั้งพื้น
- จอแสดงผล
หมายเหตุ : ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน
14
ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง 4 (แบบที่ 2) Online Mediaroom
ชั้น : 1
ความจุ : 1
อุปกรณ์สิ่งของภายในห้อง :
- โต๊ะทำงาน
- เก้าอี้นั่งประชุมหลังตาข่าย
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- อุปกรณ์ควบคุมการเรียนการสอนทางไกลผ่านซอฟต์แวร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบันทึกสื่อด้วยตัวเอง
- ชุดกล้องและลำโพงพร้อมไมโครโฟนสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
- ไมโครโฟนแบบ USB พร้อมขาใช้หนีบกับโต๊ะ
- ชุดไฟวงแหวนสตูดิโอ พร้อมขาตั้งพื้น
- ฉากหลังสำหรับถ่ายภาพ
- จอแสดงผล
หมายเหตุ : ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ
นางพนาลัย ทุมเสน
นางพนาลัย ทุมเสน

ชื่อตึก/อาคาร : สำนักงานอธิการบดี
ชื่อตึก/อาคาร : สำนักวิทยบริการ