ระบบจองใช้ห้องออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบจองใช้ห้องออนไลน์

อังคาร ที่ 26 กันยายน 2566  

ปฏิทินการจองใช้ห้อง

 

สถานะการจองใช้ห้องวันนี้

อังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
8.30
ผู้จอง : นายอนิรุทธิ์ ผงคลี
สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี

เหลือเวลา จะถึงเวลาใช้ห้อง