ระบบจองใช้ห้องออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบจองใช้ห้องออนไลน์

พุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564  

ปฏิทินการจองใช้ห้อง

 

สถานะการจองใช้ห้องวันนี้

พุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564
8.00
ผู้จอง : นายชาลี บุญมา
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา

เหลือเวลา จะถึงเวลาสิ้นสุด
8.00
ผู้จอง : นายชาลี บุญมา
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา

เหลือเวลา จะถึงเวลาสิ้นสุด
8.00
ผู้จอง : นายสุรักษ์ สิมคาน
สังกัด : กองเทคโนโลยีดิจิทัล

เหลือเวลา จะถึงเวลาสิ้นสุด