ระบบจองใช้ห้องออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบจองใช้ห้องออนไลน์

จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567  

หน่วยงาน/ห้อง

ปฏิทินการใช้ห้อง : ห้องประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์ 1 Online Meetingroom