ระบบจองใช้ห้องออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบจองใช้ห้องออนไลน์

จันทร์ ที่ 15 เมษายน 2567  

หน่วยงาน/ห้อง

ปฏิทินการใช้ห้อง : ห้องประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์ 2 Online Meetingroom